top of page
  • Nina van der Voet

Ontmoet en (her)ken jezelf

(...) people can only meet you as deeply as they've met themselves ~ Matt Kahn

Bovenstaande quote inspireerde mij tot het schrijven van een blog over het ontmoeten van onszelf.

Een vage kreet wellicht; ontmoeten doen we over het algemeen in relatie tot anderen.

"Ik heb iemand ontmoet." Daar hebben we meestal een beleving bij, we spreken van een geslaagde of juist vervelende ontmoeting. Wat voorop staat is dat we in een ontmoeting kunnen spreken van verbinding. Het werkterrein van de haptonomie, want als wetenschap van de gevoelsbeleving of affectie, gaat haptonomie bij uitstek over verbinding en relaties. En ja; even belangrijk - zo niet belangrijker - als de verbinding/relatie met anderen, is de verbinding met onszelf.

Het zelf

Wat dat zelf inhoudt, daar kunnen we vele theorieën op loslaten. In het boeddhisme spreekt men zelfs van non-self - een term die refereert aan het idee dat alles voortdurend verandert en dus op den duur vergankelijk (impermanent) is. Ook in de haptonomie kunnen we deze veranderlijkheid waarnemen: gevoelens en emoties komen en gaan. Ik voel mij geen dag of zelfs moment hetzelfde - hoe langer ik mij met haptonomie bezig houd, hoe meer ik mij daarvan bewust ben. Waar spreken we dan van als we zeggen "onszelf kwijt te zijn" of "onszelf tegen te komen"? - beide vaak met een negatieve lading overigens.

Wat dat eigenlijke zelf is - of hoe we dat definiëren - is interessant, maar naar mijn inziens niet essentieel. Belangrijker dan erover na te denken, is dat we onszelf gaan ervaren. Ons bewust worden van dat geheel aan gevoelens, gedachten en handelingen dat ons (zelf) kenmerkt. Dat betekent dat we onszelf niet alleen in ons hoofd ontmoeten, maar in ons hele wezen - inclusief ons voelende lichaam.

(Her)ken je lichaam

Dat is waar haptotherapie je kan helpen, door via aanraking en bewustmakende oefeningen je lijf - jezelf - te leren (her)kennen / ontmoeten. We kunnen allerlei gedachten hebben over onze persoon, situatie en anderen - gaan we echter voelen, dan kan onze ervaring heel anders blijken. Belangrijk voor ons welzijn is dat we deze gevoelservaring gaan herkennen en vervolgens meenemen in de keuzes die we maken. Je kunt denken dat je iets fijn vindt, of misschien doe je dingen omdat anderen ze ook zo doen, ze sociaal gewenst zijn en je het nu eenmaal altijd al zo doet. Echter, ons lichaam is onze belangrijkste graadmeter en geeft heel duidelijke signalen over wat we wel en niet fijn vinden. Om die signalen te leren verstaan moeten we gaan voelen en luisteren. Daarbij moeten we openstaan voor wat zich aandient en niet hardnekkig vasthouden aan een zogenaamd permanente zelf.

Dat is niet altijd de makkelijkste weg; wil je trouw zijn aan je gevoelens dan moet je misschien grenzen gaan stellen en anderen teleurstellen. Zij zijn immers ook gewend dat jij de dingen op een bepaalde manier doet - een manier die hen wellicht erg goed uitkomt. Maar hoe lang kunnen we andermans welzijn voor ons eigen welzijn blijven stellen?

Wees nieuwsgierig

Onszelf ontmoeten kan op allerlei manieren en haptotherapie is daar slechts één van.

Wat is - behalve het kunnen aangeven van grenzen - nog meer de waarde van onszelf wezenlijk te ontmoeten en kennen? De quote laat zien: pas als we onszelf ontmoeten, kunnen we de ander (op een dieper niveau) ontmoeten. Een werkelijke ontmoeting tussen twee mensen vraagt dat we onszelf kunnen laten zien en laten kennen met alles wat er is - zelfkennis en bewustzijn zijn daarbij essentieel.

In een dergelijke ontmoeting ontstaat ruimte voor verbinding en intimiteit. Dat vraagt dat we onszelf en elkaar niet alleen ontmoeten vanuit het denken, maar ook vanuit het voelen - met of zonder aanraking. Dat kan soms best naakt en kwetsbaar voelen - niet voor niets kiezen veel mensen ervoor zich achter een denkbeeldige muur te verschuilen. Wie gaat voelen, zal echter merken dat de verbinding een andere diepte krijgt - en het leven meer glans.

Tot slot is het belangrijkste bij de ontmoeting met onszelf en de ander dat we een open en nieuwsgierige houding aannemen. Deze openheid zien we terug in het woord ontmoeten zelf. Namelijk dat niets moet en je in de ontmoeting laat ontstaan wat zich aandient. Dan worden we soms aangenaam verrast.


Dus: voel, ontmoet en (her)ken uzelve!


Kijk op https://www.wezenlijkvoelen.nl/ voor haptotherapie in Amsterdam Westerpark.

275 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

In relatie

Veerkracht

Boos

Коментарі


bottom of page