top of page
  • Nina van der Voet

Afstand en nabijheid - een haptonomische benadering

Het menselijk spanningsveld

We bewegen ons als mens, in een maatschappij met andere mensen, binnen een bepaald spanningsveld. Namelijk: enerzijds zijn we individuen die (een bepaalde hoeveelheid) ruimte nodig hebben voor onszelf, en anderzijds willen we allemaal (in meer of mindere mate) tot een groep behoren. Daarin vertonen we gedrag dat in meer of mindere mate gericht is op isoleren - een beweging achteruit, op onszelf - en omgekeerd een verbindende beweging richting samen - met de ander.

Zo stemmen we in een grotere beweging af op onze omgeving en onszelf; bijvoorbeeld door ons letterlijk af te sluiten en niemand te zien, ofwel mensen op te zoeken. In dit laatste geval, wanneer we ons tussen de mensen begeven en het contact 'aangaan', kunnen we merken dat we ook op kleinere schaal in dit spanningsveld tussen verbinden en isoleren bewegen. En dit is waar het met name interessant wordt voor de haptotherapeut!


Dans van afstand en nabijheid

Ik liet hierboven al doorschemeren dat de individuele behoeften naar isoleren en verbinden per persoon verschillen. Geen mens is hetzelfde - ieder met z'n unieke behoeften naar afstand en nabijheid - en dus is ook geen enkele interactie gelijk.

Wij mensen voeren als het ware een soort dans met elkaar. Met sommige mensen verloopt die dans soepel - dan krijg jij de ruimte die je nodig hebt en mag je tegelijk zo dichtbij komen als jij wilt. Met anderen zul je echter merken dat het contact stroef loopt of zelfs botst.

Niet alleen de behoeften naar afstand en nabijheid kunnen verschillen, ook het tempo in de toenadering is een essentiële factor in het wel of niet 'slagen' van de dans. Is iemand bijvoorbeeld te snel, dan deins jij misschien al terug voor het zelfs nog maar begonnen is. Zo kiezen we ervoor om met sommige mensen de dans en het contact aan te gaan; anderen zul je bij voorbaat echter mijden of afwijzen.


Jouw ultieme verbinding

Hartstikke leuk, die verschillen. Vooral als we er met nieuwsgierige en open blik naar kunnen kijken.

Dan blijken de botsingen bovendien niet zo persoonlijk te zijn als we soms denken.

Des te mooier ook als we elkaar, met deze kennis in het achterhoofd en door ons open te stellen voor andermans ritme, alsnog weten te vinden ondanks alle verschillen! Verbinden kan namelijk iedereen.

Haptotherapie helpt jou bewustwording creëren over je eigen unieke dans. Hoe reageer jij op anderen en wat zijn jouw behoeften in het contact? Dat kan in haptonomische oefeningen zoals bijvoorbeeld plaatsbepaling heel mooi duidelijk worden.

Kan het jou niet dichtbij genoeg? Of hou je mensen (in het begin) graag op een flinke afstand - letterlijk en figuurlijk. Word jij vaak op je tenen getrapt en / of heb je het snel benauwd in contact met anderen?

Kijk zelf eens naar je relaties. Welke omstandigheden en persoonlijke eigenschappen zijn er voor jou nodig om iemand dichtbij te laten komen? Wat heb jij nodig - en in welk tempo - om tot de ultieme verbinding te komen?


Valse overtuigingen vs. signalen van je lijf

Dat de behoefte naar - en ook ervaring van - afstand en nabijheid voor iedereen anders is, merk ik tevens in mijn haptonomiepraktijk.

Ik help mensen als het ware stil te staan bij de signalen van hun lijf in het contact. Dat is soms nog best een klus. Ons denken heeft namelijk ook ideeën over afstand en nabijheid. Veel mensen vinden bijvoorbeeld dat ze de andere dichtbij moeten kunnen laten komen. Ze vinden dat dichtbij als het ware 'oké' moet zijn, onderwijl de signalen van hun lijf negerend.

Ook omgekeerd kunnen gedachten ons gevoel voor afstand en nabijheid beïnvloeden, ten nadele. Zo zijn er mensen die geloven dat ze nooit meer iemand dichtbij mogen laten komen. Vaak ten gevolge van negatieve, pijnlijke ervaringen in het verleden. Onder het mom van better safe than sorry, verschuilen ze zich achter een denkbeeldig muurtje en gaan geen diepe verbinding meer aan. Dergelijke 'onzichtbare' isolatie kan op de lange termijn behoorlijk eenzaam voelen.


Laat los, durf te voelen

Haptotherapie vraagt dat je je ideeën en overtuigingen durft los te laten en dat je gaat luisteren naar wat je lijf jou te vertellen heeft. Dat betekent ook dat je naar de pijn onder je valse overtuigingen durft toe te voelen. Het is een proces, maar what you're feeling, you're healing. Zo kun je met een schone lei in het hier en nu gaan voelen wat jij nodig hebt in contact en kan er nieuwe ruimte voor verbinding ontstaan.


Meer te weten komen over haptotherapie of zelf ervaren? Lees verder op wezenlijkvoelen.nl of kom kennismaken in mijn Haptonomiepraktijk in Amsterdam Westerpark!

305 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

In relatie

Veerkracht

Boos

Comments


bottom of page